Mušiši - šestnásta časť

13.02.2011 18:14

Muši požierajúci spomienky, no ja som sa nenechal a nezabudol na to, že vám musím priniesť novú časť!