Natsume - siedma epizóda

08.02.2011 23:15

Nie je to líška, teda dievča, ale lišiak, teda chlapec. :D