Basara - ôsma, deviata epizóda

23.01.2011 16:04

Máme tu ďalšie dve epizódy, prajem pekné pozeranie.