Projekty

Prekladáme - RAW video pripravené na enkódovanie, titulky sú načasované a preklad v plnom prúde.

Preložili sme - Preklad naenkódovaný a pripravený pre vaše sťahovanie so všetkými epizódami.

Spolupracovali sme - pracovali sme spolu... :)