Conan - piata epizóda

24.12.2010 14:18

 Ďalší Conan v štedrí deň, prajem vám príjemné pozeranie, i keď nie tak s vianočnou a pohodovou časťou.