Merry - ôsma časť

26.02.2011 13:33

Preložil som pre vás ďalšiu epizódu, nech sa páči.